• Hem
  • Vår politik
sida

Vår politik

Värdegrund

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, internationellt och i Sverige. Partiets politik och verksamhet bestäms av vårt mål:

  • att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet.
  • ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck.
  • ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan.

Vår kommunpolitik

Vi vill att hela vår kommun skall leva. Därför kommer vi att fortsätta att lyssna på våra medborgare i våra mindre orter och på landsbygden. Vi kommer att gå vidare i vårt gemensamma utvecklingsarbete för att bygga bostäder och utveckla service i hela vår kommun.

Vänsterpartiet är ett offensivt parti som tror på vårt Nyköping. Vi är övertygade om att det är bra att vår stad växer. Nyköping kommer att växa ännu mer i framtiden och vi är det parti som kommer att fortsätta att anta utmaningen att bygga vår stad ännu mer hållbar.

Vi lyssnar på den yngre generationen. Väljare vet vad man får om man röstar på Vänsterpartiet – Vi har visat att vi kan, vi vill och vi vågar – Oss kan du lita på!

Mer information om vår politik:

Dela den här sidan:

Kopiera länk