• Hem
  • Handlingsprogra...
sida

Handlingsprogram 2019-2022

Vi i Vänsterpartiet är tydliga med vad vi vill. Vår politik vilar på en socialistisk, feministisk och ekologisk grund. Rättvisa, jämlikhet och jämställdhet är alltid ledstjärnor som formar vår politik.

Vi är tydliga med att vi värnar om dem som inte alltid har det så lätt. Vi prioriterar våra satsningar utifrån dem som har störst behov av vår gemensamma välfärd. Vänsterpartiet har under åtta år i majoritet visat att vi kan ta ansvar för både välfärdssatsningar och en ekonomi i balans.

Vi står upp för en politik som bygger på att alla människor skall ha rätt till arbete och bostad. Vi står upp för en jämlik skola för alla oavsett bakgrund – en skola som motverkar segregation och vinstintresse.

Vänsterpartiet står självklart upp för en bra välfärd men värnar speciellt om kvinnorna inom de mest utsatta områdena. Vi driver på arbetet med sex timmars arbetsdag för att klara kompetensförsörjning och minskning av sjuktal, men vi gör det främst utifrån ett jämställdhetsperspektiv då det främst är kvinnorna som jobbar deltid och tar ett större ansvar för hemarbetet och det är på de kvinnodominerande arbetsplatserna som sjuktalen ökar mest. Det måste man våga göra någonting åt – Och det gör vi.

Vi vill att hela vår kommun skall leva. Därför kommer vi att fortsätta att lyssna på våra medborgare i våra mindre orter och på landsbygden. Vi kommer att gå vidare i vårt gemensamma utvecklingsarbete för att bygga bostäder och utveckla service i hela vår kommun.

Vänsterpartiet är ett offensivt parti som tror på vårt Nyköping. Vi är övertygade om att det är bra att vår stad växer. Nyköping kommer att växa ännu mer i framtiden och vi är det parti som kommer att fortsätta att anta utmaningen att bygga vår stad ännu mer hållbar. Vi är också tydliga med att vi vill bygga vår stad utifrån perspektiv från de som skall sätta bo i morgon ser. Vi lyssnar på den yngre generationen.

Vänsterpartiet går till val på ett nytt förtroende för den Rödgröna majoriteten. Vi har visat att vi bäst kan ta tillvara på de möjligheter som vår stad ger. Väljare vet vad man får om man röstar på Vänsterpartiet – Vi har visat att vi kan, vi vill och vi vågar – Oss kan man lita på!

Handlingsprogrammet som pdf:
Kommunalt handlingsprogram 2019-2022

Dela den här sidan:

Kopiera länk