sida

Val 2022

Vi vill få fart på Nyköping.

I Vänsterpartiet är vi tydliga med vad vi vill. Du vet vad du får
när du lägger din röst på oss. Vänsterpartiet går att lita på. Vi
har tidigare fått fart på Nyköping.

Vänsterpartiet är partiet vars politik vilar på socialistisk,  feministisk och ekologisk grund. Vi står för rättvisa, jämlikhet och jämställdhet – allas lika värde går som en röd tråd genom vår politik.

Vi vägrar ställa utsatta grupper mot varandra och oavsett kön, hudfärg, etnicitet, sexualitet , funktion eller religion arbetar vi för allas vårt bästa, och det gör vi tillsammans, för den sociala sammanhållningens skull.

Tydliga och strukturellt viktiga frågor som allas rätt till
heltid, barn och ungdomars rätt till en meningsfull fritid, byggande av bra och billiga hyresrätter, utvecklingsprojekt på landsbygden och sex timmars arbetsdag är frågor som
vi driver.

Vårt mål är en starkare välfärd som vi menar ska vara av god kvalitet och komma alla till del. Vi vill att hela vår kommun ska växa. Med en konkret politik för jämlikhet ser vi till att ekonomin är till för de många, för folk i allmänhet.

I praktiken innebär det  att vi utjämnar ekonomiska skillnader, att vi inför fritids hem för alla barn, att vi har en jämlik, sammanhållen skola och förskola, som ger alla barn chansen att lyckas. Vänsterpartiet är emot friskolor som drivs med vinstintresse.

Vi vill att fler kommer i arbete eller får utbildning, där trygga jobb ska vara i fokus. Vi värnar om allmännyttan i bostadsbeståndet och motsätter oss privatiseringar av den.

Vi är övertygade om att det är bra att vår kommun växer och vi kommer alltid lägga vikt vid att växandet är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart.

När du lägger din röst på oss, vet du att det kommer att hända saker. Politik är att göra och vi gör. Det kan du lita på.

Vi vill få fart på Nyköping – igen.

Dela den här sidan:

Kopiera länk