• Hem
  • Fullmäktige och...
sida

Fullmäktige och nämnder

Helena Dahlström
Gruppledare
Ledamot i Kommunfullmäktige
Ledamot i Kommunstyrelsen
Ledamot i Kommunfullmäktiges valberedning
Ersättare i Valnämnden
Ersättare i Krisledningsnämnden
Ledamot i Stadshuset i Nyköping AB
e-post

Lovisa Bjurlén
Ledamot i Kommunfullmäktige
Ledamot i Vård- och omsorgsnämnden
Ersättare i Socialnämnden
Ersättare i Kommunala Anhörigrådet
Ersättare i Kommunala Funktionshinderrådet
e-post

Henny Kuc Söderberg
Ledamot i Kommunfullmäktige
Ersättare i Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden
e-post

Benita Hedman Runesson
Ledamot i Kommunfullmäktige
Ersättare i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
e-post

Mikael Eriksson
Ersättare i Kommunfullmäktige
Ledamot i Barn- & ungdomsnämnden
Ledamot i Arvodeskommittén
Ersättare i Jävsnämnden
e-post

Conny Jakobsson
Ersättare i Kommunfullmäktige
Ledamot i Kultur- & Fritidsnämnden
Ersättare i Kommunfullmäktiges valberedning
Nämndeman i Nyköpings tingsrätt
Förtroendevald i Sparbanksstiftelsen Sörmland
Ersättare i Magasinkassenämnden i Stigtomta
e-post

Per Andersson
Ledamot i Kommunrevisonen
Lekmannarevisorsersättare i Nyköpingshem AB
e-post

Lena Verme
Styrelseledamot i Nyköpingshem AB

Monica Jernström
Nämndeman i Nyköpings tingsrätt
e-post

Dela den här sidan:

Kopiera länk