• Hem
  • Fullmäktige och...
sida

Fullmäktige och nämnder

Nicklas Franzén
Gruppledare
Ledamot i Kommunfullmäktige
Ersättare i Kommunstyrelsen
Ersättare i Stadshuset i Nyköping AB
e-post

Linn Jonsson
Ledamot i Kommunfullmäktige
e-post

Johannes Andersson
Ledamot i Kommunfullmäktige
e-post

Helena Dahlström
Ledamot i Kommunfullmäktige
Ledamot i Kommunfullmäktiges valberedning
Ersättare i Valnämnden
e-post

Per Andersson
Ledamot i Kommunrevisonen
Huvudman i Sörmlands Sparbank
Ersättare i Kommunfullmäktiges valberedning
e-post

Malin Ånelöv
Ledamot i Arvodeskommittén
Ersättare i Barn- & Ungdomsnämnden

Conny Jakobsson
Ersättare i Kommunfullmäktige
Ersättare i Kultur- & Fritidsnämnden
e-post

Ulrika Wirvén
Ersättare i Kommunfullmäktige
Ersättare i Kompetens- & Arbetsmarknadsnämnden
e-post

Håkan Johansson
Ersättare i Miljö- & Samhällsbyggnadsnämnden
Nämndemän i Nyköpings tingsrätt
e-post

Lovisa Bjurlén
Ersättare i Socialnämnden
e-post

Alejandro Ozano
Ersättare i Vård- & Omsorgsnämnden

Lena Verme
Ledamot i Nyköpingshems styrelse

Benita Hedman Runesson
Ersättare i Nyköpingshems styrelse

Ingela Walstam
Ersättare i Nyköpings-Oxelösunds Överförmyndarnämnd
e-post

Monica Jernström
Nämndemän i Nyköpings tingsrätt
e-post

Dela den här sidan:

Kopiera länk