• Hem
  • Fullmäktige och...
sida

Fullmäktige och nämnder

[su_row]
[su_column size=”2/5″]
Nicklas Franzén
e-post
[/su_column]
[su_column size=”3/5″]
Gruppledare
Ledamot i Kommunfullmäktige
Ersättare i Kommunstyrelsen
Ersättare i Stadshuset i Nyköping AB
[/su_column]
[/su_row]

[su_row]
[su_column size=”2/5″]
Linn Jonsson
e-post
[/su_column]
[su_column size=”3/5″]
Ledamot i Kommunfullmäktige
[/su_column]
[/su_row]

[su_row]
[su_column size=”2/5″]
Johannes Andersson
e-post
[/su_column]
[su_column size=”3/5″]
Ledamot i Kommunfullmäktige
[/su_column]
[/su_row]

[su_row]
[su_column size=”2/5″]
Helena Dahlström
e-post
[/su_column]
[su_column size=”3/5″]
Ledamot i Kommunfullmäktige
Ledamot i Kommunfullmäktiges valberedning
Ersättare i Valnämnden
[/su_column]
[/su_row]

[su_row]
[su_column size=”2/5″]
Per Andersson
e-post
[/su_column]
[su_column size=”3/5″]
Ledamot i Nyköpingshems styrelse
Ledamot i Kommunrevisonen
Huvudman i Sörmlands Sparbank
Ersättare i Kommunfullmäktiges valberedning
[/su_column]
[/su_row]

[su_row]
[su_column size=”2/5″]
Malin Ånelöv
[/su_column]
[su_column size=”3/5″]
Ledamot i Arvodeskommittén
Ersättare i Barn- & Ungdomsnämnden
[/su_column]
[/su_row]

[su_row]
[su_column size=”2/5″]
Conny Jakobsson
e-post
[/su_column]
[su_column size=”3/5″]
Ersättare i Kommunfullmäktige
Ersättare i Kultur- & Fritidsnämnden
[/su_column]
[/su_row]

[su_row]
[su_column size=”2/5″]
Ulrika Wirvén
e-post
[/su_column]
[su_column size=”3/5″]
Ersättare i Kommunfullmäktige
Ersättare i Kompetens- & Arbetsmarknadsnämnden
[/su_column]
[/su_row]

[su_row]
[su_column size=”2/5″]
Håkan Johansson
e-post
[/su_column]
[su_column size=”3/5″]
Ersättare i Miljö- & Samhällsbyggnadsnämnden
Nämndemän i Nyköpings tingsrätt
[/su_column]
[/su_row]

[su_row]
[su_column size=”2/5″]
Lovisa Bjurlén
e-post
[/su_column]
[su_column size=”3/5″]
Ersättare i Socialnämnden
[/su_column]
[/su_row]

[su_row]
[su_column size=”2/5″]
Lo Backberg
[/su_column]
[su_column size=”3/5″]
Ersättare i Vård- & Omsorgsnämnden
[/su_column]
[/su_row]

[su_row]
[su_column size=”2/5″]
Lena Verme
[/su_column]
[su_column size=”3/5″]
Ersättare i Nyköpingshems styrelse
[/su_column]
[/su_row]

[su_row]
[su_column size=”2/5″]
Ingela Walstam
e-post
[/su_column]
[su_column size=”3/5″]
Ersättare i Nyköpings-Oxelösunds Överförmyndarnämnd
[/su_column]
[/su_row]

[su_row]
[su_column size=”2/5″]
Monica Jernström
e-post
[/su_column]
[su_column size=”3/5″]
Nämndemän i Nyköpings tingsrätt
[/su_column]
[/su_row]

Dela den här sidan:

Kopiera länk