Nyköping
Stoppa Tidöpartiernas angiverisamhälle!

Stoppa Tidöpartiernas angiverisamhälle

21 augusti skickade Vänsterpartiet och Miljöpartiet in ett nämndinitiativ till Nyköpings kommunstyrelse där vi föreslår att Nyköpings kommun ska tillskriva regeringen att avstå från att införa anmälningsplikt för personer som misstänks vistas i Sverige utan tillstånd i kommunal verksamhet.

Anmälningsplikten skulle innebära att anställda i all offentlig verksamhet skulle behöva anmäla människor som litar på dem. Nyköpings kommuns anställda gör viktiga jobb som gör skillnad för alla kommunens invånare. Att lägga till en anmälningsplikt på dessa jobb är att göra en otjänst mot alla som jobbar och alla som förlitar sig på att arbetet ska bli gjort. Varför ska en lärare eller en socionom behöva lägga tid och energi på att avgöra vilka som verkar vara i Sverige utan tillstånd? Vilka repressalier kan kommunanställda räkna med om de underlåter att rapportera någon?

Det finns stora risker för människors liv och hälsa med anmälningsplikt inom välfärden. De människor som lever utan tillstånd i Sverige kommer att avstå från att söka nödvändig vård, nödbistånd från socialtjänsten eller skola och förskola för sina barn. Kvinnor som är utsatta för våld kan undvika att söka livsnödvändig hjälp från socialtjänsten för att de är för rädda.

Dessutom skulle anmälningsplikten vara förödande för förtroendet för svenska myndigheter, både i Nyköping och i hela Sverige. Det förekommer redan mycket falsk information om hur svenska myndigheter fungerar som gör att människor undviker att ta kontakt med tjänster de behöver. Människor som bor i Sverige behöver kunna lita på att myndigheter agerar för erbjuda de tjänster som de ska.

Denna anmälningsplikt skulle leda till ett försämrat förtroende för svenska myndigheter och att människor undviker att få den vård, utbildning och hjälp de har rätt till. Tidöpartiernas angiverisamhälle skulle vara sämre både för människor som jobbar i myndigheter och alla de som har kontakt med myndigheter. Vi vill därför att Nyköpings kommun ska tillskriva regeringen att undanta anställda i kommuner denna anmälningsplikt. Det handlar om förtroendet för det svenska offentliga samhället och möjligheten för alla människor att ta del av det den välfärd de har rätt till.

Helena Dahlström, gruppledare Vänsterpartiet Nyköping
Mikael Eriksson, ordförande Vänsterpartiet Nyköping
Marco Venegas Astudillo, gruppledare Miljöpartiet Nyköping
Tom Skantz, ordförande Miljöpartiet Nyköping

Dela den här sidan:

Kopiera länk