Valet 2022

Viktiga frågor i kommunvalet

Tre av våra viktigaste frågor i kommunvalet:

1. Mer resurser till skola och omsorg. Öronmärka pengar för att anställa mer personal. Införa sex timmars arbetsdag.

2. Det ska bli lättare att resa klimatsmart. Minska priserna i kollektivtrafiken, öka turtätheten och bygg ut cykelbanorna.

3. Hjälp till utsatta människor, alla ska ha tak över huvudet. Fler stödboenden och mer stödpersonal för de med missbruksproblem och psykisk ohälsa.

Vilka vinner på förslagen?

1. Alla barn får en möjlighet till en tryggare uppväxt. Alla inom äldrevården får en trygg vardag där personalen har tid och engagemang att utföra god vård.

2. Alla Nyköpingsbor vinner på en väl fungerande och utbyggd kollektivtrafik.

3. Alla människor som lever med eller i närheten av någon typ av utsatthet vinner på en fungerande välfärd.

Vilka förlorar på förslagen?

Marknadsskolor och privata omsorgsbolag kan få färre ”kunder” när vi höjer kvaliteten på kommunala verksamheter. Om fler reser kollektivt så är det bilindustrin och bränsleindustrin som förlorar på det. Ingen förlorar på en fungerande välfärd

Hur ska detta finansieras?

Vi vill finansiera våra förslag med hjälp av ofördelade medel från kommunens budgetöverskott. Är det nödvändigt med höjning av kommunalskatten kan vi även diskutera det.

Utdrag ur SN Artikel: Här är partiernas viktigaste valfrågor i Nyköping, 9 september 2022. Se artikeln för övriga partiers svar.

Dela den här sidan:

Kopiera länk