Nyköping

Nu satsar vi på kollektivtrafiken

Behovet av att ställa om samhället för att klara av klimatutmaningen är akut. En viktig del för att klara klimatomställningen är att kraftigt öka resandet med kollektivtrafik.

Inom detta område uttalar i princip alla partier ambitioner att öka andelen resor med kollektivtrafiken men i slutändan så är man inte villig att fatta de avgörande besluten som på riktigt skulle göra att fler valde att ställa bilen och istället resa kollektivt.

Därför presenterar nu Vänsterpartiet en rad förslag för att få många fler Nyköpingsbor att resa kollektivt.

Halverade biljettpriser

Kostnaderna i kollektivtrafiken har ökat kraftigt under en längre tid. I relation till drivmedelspriserna har prisutvecklingen inom kollektivtrafiken varit betydligt högre. Vill vi få fler att ställa om sitt resande krävs det att det blir radikalt mycket billigare att resa.

Därför presenterade Vänsterpartiet nyligen en nationell satsning om 12 miljarder där staten går in och ersätter regionerna med halva kostnaden för kollektivtrafiken vilket innebär en halvering av priset för resenärerna.

En biljett i lokaltrafiken kommer med Vänsterpartiets förslag då kosta 14 kr (med reskassa eller app) och 305 kr för ett månadskort för resor i hela kommunen.

Med dessa priser blir kollektivtrafiken radikalt mycket billigare än att resa med bil och fler kan förväntas ställa om sina resvanor vilket både blir en vinst för klimatet och privatekonomin.

Avgiftsfri kollektivtrafik
Vårt mål är en helt avgiftsfri kollektivtrafik. Tills vi når detta mål måste priserna vara anpassade så att barn, studenter och pensionärer har rabatterade biljetter. Yngre barn ska självklart kunna resa avgiftsfritt i vuxens sällskap.

Satsning på landsbygdstrafiken
När Vänsterpartiet nationellt presenterar en satsning som innebär totalt 5 miljarder för en förstärkning av det kollektiva resandet på bland annat landsbygden så markerar det en rejäl ambitionshöjning. Landsbygden behöver kollektivtrafik som ett komplement till bilen som man ofta är mycket beroende av där.

Sommarlovskort för ungdomar
Vänsterpartiet anser att kostnaden, som i år var 560 kr, bör sänkas för att den ska bli än mer attraktiv. Utifrån den nationella satsningen som presenteras så är en rimlig nivå 200 kr för en sommarbiljett.

Utökat antal avgångar
Vänsterpartiet vill se fler avgångar i såväl stadstrafiken som landsbygdstrafiken. Under vardagar är stadstrafiken tidvis överbelastad, särskilt under morgonen. Därför vill vi dubblera antalet avgångar i rusningstid.

Under helgdagar avgår de första stadsbussarna strax efter kl 08. Detta skapar stora problem för många människor, exempelvis de som arbetar skift och är beroende av kollektivtrafiken för att kunna ta sig till arbetet. Därför vill vi att stadstrafiken startar samma tid som på vardagar.

Antalet avgångar på kvällstid behöver också utökas. Att kollektivtrafiken I staden upphör kl 23 på vardagar och 22 på helger är allt för tidigt för att människor I ytter- och förortsområden ska kunna ta del av evenemang, samkväm och uteliv i staden.

Därför vill vi se minst en avgång per timme från kl 23 fram till kl 05 då den ordinarie trafiken återupptas.

De förslag som presenteras ovan är en kombination av nationella och lokala satsningar som vi kommer ta med in i eventuella förhandlingar efter valet.

Patrik Järvelöv, ordförande Vänsterpartiet Nyköping

Dela den här sidan:

Kopiera länk