Nyköping

Staten ska sköta järnvägsunderhållet

Många i Nyköping arbetar i Stockholm, Norrköping eller Linköping och de åker tåg i stort sett dagligen. 6700 personer pendlar ifrån och 5200 kommer till Nyköping för att arbeta här enligt statistik från SCB. Efter en stressad morgon för att hinna med ett morgontåg eller att man varit tvungen att lämna ett intressant möte i förtid på sin arbetet för att hinna med ett tåg, bara för att upptäcka att tåget är inställt eller försenat på grund av något fel på spåret är riktigt frustrerande.
Det här bristerna kostar resenärerna både pengar och värdefull förlorad fritid. Många har flyttat hit till Nyköping på grund av de goda pendlarmöjligheterna. Resan till och ifrån arbetet skall vara både bekväm och trygg, det är det du har betalat för då du köpt din biljett. Att då istället behöva stå och frysa på en kall och dragig perrong med dålig information om när nästa tåg förväntas komma är inte optimalt.
Den här frågan är så viktig att vi menar att en särskild myndighet, Trafikverket i egen regi skall ta över underhållet i hela landet istället för bolag där vinstintressen styr på bekostnad av samhällsintresset. Återförstatliga åtminstone järnvägsunderhållet! Det finns ingen tid att vänta privatiserings-experimentet har redan tydligt visat sig inte fungera. Nu vill vi få ett slut på tågoredan.
Det svenska järnvägsunderhållet sticker ut jämfört med andra länder i Europa. Här är underhållet de mest privatiserade, upp styckade och konkurrensutsatta. Den statliga myndigheten Trafikverket upphandlar allt järnvägsunderhåll, men bedriver inget eget underhåll själv. Genom att inte vara praktiskt involverad i underhållet har Trafikverket svårt att bygga upp kunskap om tillståndet i järnvägssystemet. Det gör det svårt att vara en effektiv beställare.
Verket har kommit allt längre bort från den praktiska verksamheten. Idag finns nästan all kunskap om hur järnvägssystemet fungerar hos entreprenörerna. Här kan man tyvärr säga att det inte finns längre något fungerande samhällsuppdrag för järnvägsunderhållet. Det enda incitamentet för de involverade entreprenörerna är att tjäna pengar.
Med ett fokus på priset blir konsekvensen att bara det som beställs utförs. Ett annat problem är att entreprenörer som förlorat en upphandling ofta blir obenägna att bedriva ett kostsamt underhåll under slutfasen av den avtalsperiod som ska avslutas. Vänsterpartiet har aldrig någonsin varit positiv till en avreglering av den svenska järnvägen, men idag ser man att utvecklingen har gått alldeles för långt.
Vi i Vänsterpartiet vill ta tillbaka kontrollen!
Conny Jakobsson (V)
Kandidat nr 6 till Nyköpings kommunfullmäktige

Dela den här sidan:

Kopiera länk