Nyköping

Yttrande över Kostpolicy för Nyköpings Kommun

Särskilt yttrande gällande ”Yttrande över Kostpolicy för Nyköpings Kommun” BUN 19/133

I yttrandet (BUN 19/133) godtas förslaget till kostpolicy i
sin helhet.

Vänsterpartiet vänder sig emot de tafatta och väldigt luftiga formuleringarna kring hälsa, hållbarhet, ekosystem, biologisk mångfald och bekämpandet av
klimatförändringarna.

Bland annat dessa begrepp står nämnda som utgångspunkt för policyns framtagande men  märks knappt av i dokumentet. Det mesta står nämnt i kapitel 3.2 ”Hållbar”. Det är förvisso lovvärda ord som skrivs men de räcker inte.

Vi står inför ett enormt hot mot vår livsstil och vår planet som kommer att påverka oss vare sig vi vill det eller inte. Det är otroligt viktigt att vi minimerar den skada vi åsamkar vår jord, vårt klimat och oss själva.

I yttrandet bör ingå ett krav på att stärka ansträngningarna som grundar sig i de ovan nämnda begreppen. Dessutom bör texten om användningen av ”plastmaterial eller annat
engångsmaterial” som nämns i kapitel 3.4 ”Integrerad och
trivsam” skärpas.

Arbetet med att minimera användningen av plast och annat engångsmaterial bör skärpas rejält.

– Johannes Andersson, Vänsterpartiet Nyköping

Dela den här sidan:

Kopiera länk