Övrigt

Nicklas Franzens första maj-tal på Träffen

Kamrater! 1:a maj deltagare . Social sammanhållning är ett centralt mål i Nyköpings kommuns verksamheter. Ett mål som vi alla skall arbeta efter. För mig betyder begreppet ett förpliktigande. Att i Nyköping är alla välkomna oavsett bakgrund. Nyköping står upp för att mångfald är viktigt och att mångfald berikar.
För mig handlar det också om politik och att vi skall använda politiken för att förändra och skapa förutsättningar så att alla oavsett klass, etnicitet eller funktionshinder skall kunna leva ett gott liv.

Nyköpings högstadium är ett konkret exempel på social sammanhållning. Vi oroar oss inte bara för segregationen i våra skolor, vi ser inte bara på vi gör någonting åt den. I Sverige pratas det om vikten att bygga bostäder. I Nyköping bygger vi! Vi har gett oss den på att bygga hyresrätter i våra nya områden för att bryta bostadssegregationen. Det är också konkret politik för en social sammanhållning . Under förra mandatperioden så fattade den rödgröna majoriteten beslutet att alla våra medarbetare inom vård och omsorg skall ha rätt till heltid. Ett mycket viktigt beslut för jämställdhet. För det är kvinnorna som jobbar deltid och det är kvinnorna som har de lägsta lönerna. Det är ett strukturellt problem som vi måste bryta. I dag är heltid norm och alla nya tjänster som utannonseras är i dag heltid.

Men verkligheten är ofta en annan. Det är tungt att arbeta som välfärdsarbetare. Många säger att vi skulle behöva arbeta heltid men vi orkar inte. Vad gör vi då? Vi går vidare, vi ser inte bara på. Vi vågar pröva nya vägar med våra utmaningar. Den rödgröna majoriteten har fattat beslut om att vi under mandatperioden skall inleda försök med sex timmars arbetsdag . I Göteborg har man lyckats med sitt försök och personal och parter är lyriska över försöket.
Jag är stolt över att vi i Nyköping vågar gå före och testa nytt, för vi kan inte ha arbetsplatser där våra medarbetare blir sjuka av sitt arbete.

Nyköping växer, hela Nyköping växer, även många av våra mindre tätorter växer. Vi har långsiktigt arbetat med ortsutveckling i hela vår kommun. Ett gott samarbete finns i dag med kommunbygderådet. Jag tror att det här är viktigt att lyssna och möta upp de utmaningar som finns på landsbygden. Utmaningar som service, bostadsbyggande och kommunikationer. Här har konkreta saker hänt. Servicepunkter har etablerats, E-handel finns nu på flera orter, byggplaner förverkligas och i Stavsjö skall man bygga hyresrätter!

Kamrater! Jag är väldigt stolt över vårt rödgröna samarbete i Nyköping. Att det fungerar så bra tror jag beror på att vi är överens om vart vi vill och vågar fatta beslut i den riktningen. I bland får jag påståenden att det verkar fungera bra i Nyköping, jag brukar då säga att det finns bra och mindre bra socialdemokrater. Det finns såklart också bra och mindre bra miljöpartister och vänner ödmjukt kan jag erkänna att det finns både bra och mindre bra vänsterpartister också. Jag vet inte om det är ödet eller bara tillfälligheter att så många bra av oss har hamnat i Nyköping!
Stort tack för mig!

Dela den här sidan:

Kopiera länk