Övrigt

Fyra år har gått och det hållbara Nyköping växer!

I september är det val. En mandatperiod är snart över. Mycket har hänt under dessa fyra år. Vi började mandatperioden med att inrätta tre stycken utskott: integration, personal, miljö och folkhälsa. Syftet med utskotten var att sätta igång ett långsiktigt, strategiskt och målinriktat arbete inom dessa viktiga politiska områden. Vidare inrättade vi en nämnd bestående av Vuxenutbildning, Integration och Arbetsmarknad – där vi ville tydliggöra att arbetsmarknad och integration inte ska ses som ett verksamhetsområde för socialtjänsten utan snarare för vuxenutbildning och Campus Nyköping.

När vi nu tittar tillbaka ser vi att det är på just dessa fyra områden det blivit process och utveckling. Integration har nu en tydlig plattform på alla områden i kommunen. Att alla ska ha rätt till heltid samt att kommunstyrelsen följer upp det strategiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna är stora steg framåt i personalpolitiken. Flera miljösatsningar har gjorts på maten, energin, planarbetet, skolorna och fastigheterna samt trafiken och kollektivtrafiken. Folkhälsan har lyfts fram genom satsningar på kommunala servicekontor i utsatta bostadsområden. Ett centrum för ungdomspraktik har startats på Campus Nyköping så att alla unga ska få utbildning, praktik eller arbete.

Ett eftersatt underhållsbehov, en halverad kommunal skola och en växande äldreomsorg har varit stora utmaningar. Utmaningar som vi vågat möta och ta oss an. Dels genom investeringar och dels genom kvalitets- och effektiviseringsarbete. Detta hade inte gått utan alla 3960 kommunanställda medarbetare som gör ett fantastiskt arbete.

Fyra år har gått. Vi har på många sätt fått ett nytt Nyköping. Ostlänken är på väg. Inflyttningen och bostadsbyggandet är större än på mycket länge. Fler än 600 nya bostäder varav fler än 200 hyresrätter har tillkommit på ett flertal platser och fler är på väg. Nyköpingsborna är mycket nöjda med sin hemtjänst och ansökningarna till den kommunala skolan ökar. I augusti öppnar den nya högstadieskolan och i september är det dags för inflyttning på nya äldreboendet Myntan. Hamnen är nyrenoverad och i oktober står Ö. Storgatan klar.

De offensiva satsningarna har också resulterat i att Nyköpings kommun för första gången nått målet att växa med 700 invånare under ett år. För att fortsätta den positiva trenden kommer fler framåtsyftande beslut att krävas under de närmaste åren. Det arbetet är inte färdigt.

S, MP och V vill tacka Nyköping för den här mandatperioden. Det har varit en förmån att få leda Nyköpings kommun. Nu hoppas vi på lite sommarledighet med mycket sol. I augusti är vi tillbaka och då är det dags för valrörelse. Vi vill uppmana alla Nyköpingsbor att ställa krav på de politiska partierna att berätta om sina politiska visioner för framtidens Nyköping. I gengäld hoppas vi att Nyköping tillhör de kommuner med högst antal röstande i valet i höst.

Trevlig sommar, Nyköping – vi ses i valbodarna i augusti!

Urban Granström (S)
Malin Hagerström (MP)
Jonas Hultberg (MP)
Nicklas Franzén (V)

Dela den här sidan:

Kopiera länk