Övrigt

Ett bra år – till viss del…

Nu drar det ihop sig till helger och politiken hamnar av naturliga skäl lite i bakvattnet. Med dagens jättedemonstration i Kärrtorp känns det som ett bra slut på 2013. Men vi bör allvarligt grubbla över varför högerextremismen fått ett lyft.

Kan det finns en koppling till alla fler marginaliseras och hamnar utanför av olika skäl. Du får du höra att “du inte ansträngt dig”, dvs samhälleliga omständigheter är underordnade individens förmåga. Om du misslyckas – hur kan man tänkas reagera?

En annan bra sak är den ökade tillströmningen av medlemmar. Uppenbart är det allt fler som tycker att nu får det räcka. Nya medlemmar gör också att vi kan agera mer kraftfullt i valrörelsen.

Håkan Johansson

Dela den här sidan:

Kopiera länk