Övrigt

P-platser och åsikter….

Nyligen tog bygg- och tekniknämnden i full enighet beslut om att styra upp parkeringen i centrala Nyköping. Ett av målen var att försöka underlätta att hitta p-platser för de som kommer till centrum med bil därför att man bor långt bort. I dag är det svårt att hitta p-plats dagtid.

Därför blir det från årsskiftet en maximal p-tid på två timmar. Det medför att det blir omsättning på p-platserna och de som jobbar centralt får parkera lite längre bort.

Samtidigt höjer vi taxan för att hamna i nivå med de privata p-platserna. I dag kostar det 6 kr/tim på kommunens p-platser, men 10 kr/tim på de privata. Nu blir det 12 kr/tim på kommunens platser.

Förhoppningsvis kan detta leda till att fler som bor ganska centralt i Nyköping tänker till och kanske tar cykeln i stället eller rentav går.

Jag vet folk som bor ungefär vid vattentornet som idag alltid tar bilen till jobbet i centrum och bilen när vederbörande ska handla i centrum. Det går faktiskt obetydligt fortare med bil än med cykel. Kanske kan taxehöjningen få en del att tänka till.

Det är kul att alla partier är ense om detta! Speciellt tack till Tord Revestam (m) som driver miljötänkandet hårt  – trots att han är moderat  😉

Håkan Johansson, ledamot i bygg- och tekniknämnden

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk