Övrigt

Vänstern och landsbygden

I decennier har alltför många trott att landsbygdsfrågor är lika med centerfrågor. Så fel det kan bli ibland. Nu går Vänsterpartiet på landsbygdsoffensiv, en offensiv som även berör många tusen invånare i vår egen kommun Nyköping.

Det finns ju ett kommunbygderåd där kommunalrådet Nicklas Franzén (v) är kontaktman och i dagarna är det aktuellt med en landsbygdsstrategi i Nyköpings kommun.

I det landsbygdsprogram som nu Vänsterpartiet lägger fram finns ett 80-tal olika förslag.

– Jag ser framför allt tre frågor som högaktuella och som kräver politiska lösningar omedelbart. Det är mineralfrågan, där det i nuläget står utländska företag fritt att praktiskt taget gratis utvinna mineraler i Sverige. Bristen på utbildad sjukvårdspersonal, till exempel läkare, är en annan. De gröna näringarnas framtida utveckling är en tredje, inte minst ur klimatsynpunkt. I rapporten finns det utmärkta förslag som bidrar till en lösning på de problem som finns, säger Jonas Sjöstedt.

Dela den här sidan:

Kopiera länk