2011 års pris ”Med hjärtat till vänster” går till Enisa Bajric, verksam ute på Arnö i Nyköping och som driver en förening för unga och vuxna.  Föreningen heter ”Hand i hand” (inte att förväxla med Öppen hand).

Föreningens ordförande och bildare är Enisa Bajric härstammande från Bosnien. Hon har arbetat med integration genom att skapa mötesplatser för barn, ungdomar och vuxna av alla åldrar och nationaliteter samt kulörer. Här har man tagit del av varandras kultur. Att träffa andra människor öga mot öga och ta varandra hand i hand har rätat ut frågetecken. Enisas arbete har gjort att man lärt av varandra i stället för att vara rädda för varandra.

Priset delades ut av ordföranden i Nyköping Staffan Folke på 1 Maj-firandet på Träffen.