Övrigt

Läs Elina Linnas 1 maj tal

När jag flyttade till Sverige som 25 årig sjuksköterska, kändes det som att flytta till ett himmelrike för en vänsterkvinna som jag. Visst fanns det möjlighet att visa sina åsikter i Finland också men inte alls på samma sätt som i Stockholm i början av 70-talet. Det fanns hur mycket som helst att engagera sig i, från husockupationer till kvinnogrupper, och alla demonstrationer för att visa internationell solidaritet. Min minnesbild är att det fanns minst en större demonstration varje vecka mot Vietnamkriget, mot militärkuppen i Chile eller mot abartheidförtrycket i Sydafrika. Jag saknar den tiden, det kan vara av nostalgiska skäl, men jag vill påstå att mest är det för att det finns en styrka i ett samhälle som har aktiva medborgare som engagerar sig och utnyttjar sina medborgerliga rättigheter. Jag är också övertygad om att demonstrationerna påverkar makthavarna.

   Alla vi som har samlats här idag gör det för att vi bryr oss och vill engagera oss och jag tror att vi alla önskar att det vore fler som skulle ha anslutit sig till dagens demonstrationer och möten. För att det verkligen finns flera anledningar att samlas under de röda fanorna idag.

 Vänsterpartiet demonstrerar denna första maj under parollen "Byt regering – byt politik". Det är inte bara ett önskemål att byta regering och byta politik, det är en målsättning för både vårt eget arbete och arbetet tillsammans med andra i arbetarrörelsen.

 Det är endast sju månader den borgerliga regeringen har styrt landet, men redan nu har regeringen med all tydlighet visat att de fagra löften före valet inte är vatten värda nu när Andres Borg och co styr finanserna. De kommande åren kommer att innebära tydliga satsningar på de förmögna – som oftast är män – på bekostnad av arbetslösa, sjuka, kvinnor, studerande, ja i stort sätt alla som inte har en villa värt minst fem miljoner och årsinkomster på över en halv miljon.

 Vänsterpartiet för ett tydligt alternativ till regeringens ekonomiska politik. Högeralliansens första budget i höstas ökar klyftorna i samhället. Förslagen i vårbudgeten går längre i samma riktning. Trots att tillväxten i Sverige är hög kommer den inte alla till del. Vänsterpartiet driver därför flera stora och viktiga reformer som ökar välfärd och rättvisa. Förutom regeringens jobbavdrag säger vänsterpartiet också nej till slopandet av förmögenhetsskatten. Vårt förslag från höstbudgeten om höjd skatt för inkomster över 30 000 kronor i månaden ligger också fast. Det förslaget har den borgerliga pressen beskrivit som att vi vill höja skatten för låginkomsttagare. Räck upp handen alla ni som tycker att de med 30 000 i månaden är låginkomsttagare?

Vi vill återställa och förbättra a-kassan. Det är bra att vi nu fått ett löfte från socialdemokraterna också om återställandet av a-kassan. Det bådar gott för samarbetet framöver.

Vi satsar på fler anställda i välfärden genom ett stöd till kommuner och landsting, vi avsätter 6,4 miljarder kronor för 40 000 nya jobb i den offentliga sektorn under nästa år. Därutöver satsar vi 10 miljarder i statsbidrag till kommuner som höjer kvinnors löner. Under förra mandatperioden tog v-s-mp fram en handlingsplan för jämställda löner. Målet var att motverka löneskillnader mellan kvinnor och män, denna handlingsplan har den borgerliga regeringen slängt i papperskorgen utan att presentera ett enda förslag för jämställda löner. Arbetsmarknadsministern menar att med fler arbetsgivare att välja emellan läggs grunden för bättre arbetsvillkor och bättre löneutveckling inom den offentliga sektorn. Det finns ingen forskning som visar att kvinnors löner stiger i samband med privatiseringar. Däremot finns det statistik som tydligt visar att löneskillnaderna mellan kvinnor och män ökar då verksamhet går över till privat regi.

Lite till om vänsterpartiets alternativ till högeralliansens politik. Vänsterpartiet vill att en bostadsfond inrättas som ger investeringsstöd till nya hyresrätter. Målet är att bygga 40 000 nya hyreslägenheter. Vi vill höja studiemedlen med 1200 kronor i månaden, en höjning av garantipensionen finns också med i vår budget och en höjning av bostadstillägget för ålders- och förtidspensionärer. Vi vill också lånefinansiera infrastruktursatsningar istället för som nu direktavskriva dem. På så sätt frigör vi resurser. Staten kan ta kostnaden för Citybanan och använda 12 miljarder för järnvägsinvesteringar fram till 2015, t ex för Ostlänken. Vi vill starta försök i två regioner med klimattaxa, Skåne och Örebro, det betyder avgiftsfri kollektivtrafik. Vi satsar mer på klimat och miljö än regeringen gör, det är nödvändigt om vi menar allvar med hållbar utveckling.

Regeringen har bråttom. Mycket ska ske omedelbart och det ställs krav på medborgare– de arbetslösa ska ut och söka jobb från första dagen i hela landet och inom alla yrkesområden. Sjuka ska till VC direkt första dagen för att få tag i ett läkarintyg att ge till arbetsgivaren. Bidragssökande ska akta sig att inte skriva fel i blanketten, för då kan de bli kriminella. Som bidragstagare ska man veta att det är ens skyldighet att fylla i blanketterna korrekt, t o m oavsiktlig felskrivning blir straffbar! 

Mötesdeltagare

Jag är engagerad i hälso- och sjukvårdsfrågorna, många av er kommer säkert ihåg debatten om den s k stopplagen. I valrörelsen lovade Fredrik Reinfeldt svenska folket i en direkt sänt tv-debatt  att inga försäljningar av akutsjukhusen kommer att ske om alliansen skulle vinna valet. Det löftet höll en månad för att redan i höst budgeten lovade regeringen riva ner lagen som förbjuder försäljningen av akutsjukhusen. Den nya lagen träder i kraft den i juli. Dörren för privatiseringar öppnas på vid gaveln. Alla sjukhus ska kunna privatiseras, även universitetssjukhus, som kan styckas upp och förvandlas till vårdgallerior. Institutioner som tagit decennier att bygga upp, med skattemedel, kommer att kunna köpas upp av den högstbjudande. Privata försäkringspatienter ska enligt förslaget också kunna få vård på offentligt finansierade sjukhus, s k gräddfilerna öppnas. När socialministern presenterade lagförslaget hade han vid sin sida på presskonferensen vd:n för Svenskt Näringsliv. En tydlig bild; hälso- och sjukvårdspolitiken är lika med näringslivspolitik för regeringen! Inte ett ord om solidaritet och lika vård med lika villkor, utan hälso- och sjukvården är en tillväxtsektor som regeringen vill att näringslivet ska satsa på! Inget fel i att tjäna pengar på verksamhet som bekostas med skattemedel.

I Västmanland har den moderata landstingsstyrelsens ordförande sagt att han inte ser några begränsningar att privatisera, bl a kan akutsjukhuset, Centrallasarettet i Västerås säljas. I Sörmland är det tyst, än så länge, men vem vet om en penningstark investerare vill köpa upp Lasarettet i Nyköping? Vem vet vad vår moderata landstingsråd säger då.

 Mötesdeltagare, kamrater

Den här gången verkar borgarna ha bestämt sig att genomföra ett systemskifte i det svenska samhället. Ett skifte som innebär att ett antal statliga bolag säljs, Apoteksmonopolet upphävs, redan den 1 juli kommer det lanseras listor på rekommenderade sjukskrivningstider för olika diagnoser, rekommendationer som innebär kraftigt nedskurna tider. Inga individuella lösningar här inte. En av de mest orättvisa förändringar regeringen kommer att driva igenom är att ta 1,5 miljarder kronor av våra gemensamma skattemedel för att göra det billigare för de välbeställda att få sina hem städade. Samtidigt som äldreboenden, daghem och skolor behöver mer personal och resurser men nekas dessa "för att vi inte har råd".  Vänsterpartiet jobbar i stället för en generell arbetstidsförkortning för att få vardagspusslet att gå ihop. Det är en reform som till skillnad från regeringens överklassavdrag kommer alla till del!

Kamrater, mötesdeltagare

Det behövs en motkraft för att stoppa de orättvisa lagar och bestämmelser den borgerliga regeringen tänker genomföra. Min förhoppning är att denna första maj blir ett startskott för ett arbete som leder till att vi byter regering och politik 2010.

Leve första maj!

Dela den här sidan:

Kopiera länk