Övrigt

"Hur tänker miljöpartiet"

Nu börjar den nya majoriteten, allians för Nyköping, att bli varma. Uppgörelsen är att man nu skall genomföra både alliansen och mp:s valprogram. Nu betecknar man sig som en allians som består av fem likvärdiga partier. Hittills har vi självklart inte sett några konkreta förslag, men de borde komma.

Arnö Strandväg är väl den enda massmediala frågan som skapat frågetecken. Här var m och fp för innan valet. kd, c och mp mot. M vet inte idag, c verkar vara emot och från kd och fp har vi inte hört något efter valet. De enda som har tagit ställning i allianse är mp, de är nu för! fast de innan valet var emot. Nu blev det lite mycket, men jag hoppas ni hängde med.

Om man tar sig en närmare titt på de båda valprogrammen så innehåller mp:s mest frågor som inte är primärt kommunala. Långsiktig hållbar utveckling är frågor som miljöpartiet har drivit och här har man nått framgång med att få till stånd en utredning på temat. Ett råd att ta med är att se till att få ett riktigt uppdrag med mål och delmål annars riskerar nog frågan att bli lite "flummig". Och "flummiga" saker riskerar ofta att bli utfyllnad i byrålådor eller hyllvärmare.

Alliansens program är mer konkret, det innehåller konkurrensutsättning av vård och omsorg, vårdnadsbidrag och utförsäljning av delar av fastighetesbeståndet. Nu har frågan om utförsäljning av Nyköpingshem också massmedialt dykt upp och här har Jan Carle inte riktigt deklarerat en klar uppfattning. Men om man utgår från vad Carle sa innan valet – att ingenting är heligt så blir jag klart orolig.

Inget nytt under solen. Men nu kommer den intressanta frågeställningen, hur tänker miljöpartiet i dessa klart strategiska och ideologiska frågor?. Om man tittar på hur miljöpartiet agerar centralt så har man ganska tydligt aviserat vart man står, man försvarar den offentliga sektorn.

Men hur resonerar ni lokalt? När man angriper miljöpartiet lokalt för till exempel deras märkliga hållning till Ostlänken så brukar man få till svar att vi är miljöpartiet i Nyköping inte miljöpartiet centralt. Det får man respektera. Men, det borde ju finnas någon slags gemensam hållning i samma parti. Jag vill önska miljöpartiet lycka till, politik innebär kompromisser och ibland skitiga händer. Det är ge och ta. Men i detta arbete, om man utgår från era program är ni den stora förloraren.

Nicklas Franzèn

Gruppledare (V)

Dela den här sidan:

Kopiera länk