Övrigt

Här står vänsterpartiet

Svar till politiskt oberoende Lars Lindvall, SN 12/6. Att hävda att jag smutskastar, då jag talar om samhällstoppar som snor åt sig allt de ser och allt som de kan komma över kan möjligen vara rätt! Men läser du aldrig några tidningar Lars? Ser du aldrig på nyheterna på SVT?
Där har skrivits och talats spaltmetrar om förbrödringen inom profithungern och fallskärmsavtal. Ta av dig dina blåglasögon! Du efterlyser vår egen politik och var vi står. Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti. Vårt mål är att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet. Ett samhälle befriat från klass-, köns och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan.Arbete är grunden för all välfärd. Rätten till arbete gäller alla oavsett sexuell läggning, funktionshinder, kön eller etnicitet. Den offentliga sektorn, vår gemensamma sektor, är en viktig del av arbetsmarknaden. Att omvandla utgifter för arbetslöshet till jobb i den offentliga sektorn är en vinst för hela samhället. Vänsterpartiet verkar för att skapa 200 000 nya jobb i offentlig sektor. För Södermanlands del innebär det ungefär 6 000 nya jobb.Offentliga investeringsprogram för miljövänlig infrastruktur, bostadsbyggande och för fysisk handikappanpassning skapar nya jobb både inom den offentliga och inom den privata sektorn också i Sörmland. Vi vill att demokratin ska genomsyra hela samhället. Verksamheter som vård, skola, omsorg, kommunikationer, infrastruktur, samhällsservice och viktiga naturresurser ska ägas gemensamt. Vänsterpartiet är emot privatiseringar av offentlig verksamhet och vill återföra tidigare privatiserade verksamheter till den gemensamma sektorn. Rättvisa innebär att det är människors behov som ska vara styrande när det gäller fördelningen av välfärd. Välfärden ska finansieras med skatt efter bärkraft, inte med höjda taxor och avgifter. Avgiftshöjningar som oftast drabbar dem med minst plånbok.Mer pengar skall satsas för att kunna ge skolan, barn- och äldreomsorgen nödvändiga resurser och rimliga arbetsvillkor. Vår gemensamma sektor behöver växa som andel av den totala ekonomin. Vänsterpartiet är mot orimligt höga politikerarvoden. Conny Jakobsson

Dela den här sidan:

Kopiera länk