Övrigt

”Nyköping inget extremistfäste”

Nyköping är ett fäste för nynazister och antifascister, hävdar folkpartiets rättspolitiska talesman Johan Pehrson under ett besök i Nyköping. Man kan undra var Johan har fått sina uppgifter ifrån, vilka källor han har.
Jag har under ett antal år valt att engagera mig i dessa frågor. I mina kontakter med såväl Säpo, polisen lokalt och kommunens tjänstemän finns det inget som tyder på att Nyköping är något fäste för vare sig nazister eller antifascister. Det är tråkigt och beklämmande att man i sådana svepande ordalag beskriver en problematik, som jag menar är kraftigt massmedialt uppförstorat.
Folkpartiet dundrar på med olika förslag som i förlängningen nästan blir ett totalitärt samhälle. Det finns inget land, inga exempel där denna politik har varit lyckosam snarare tvärtom. Det finns en grupp ungdomar i dagens samhälle som av olika anledningar lever i ett utanförskap, dessa människor måste man möta i förebyggande verksamhet inte med polisiära åtgärder och hårdare straff. Vissa ungdomar känner i dag att vuxenvärlden sviker och inte tar avstånd från nazism, rasism och antidemokratiska krafter – och då pratar jag på ett privat plan. Vi vuxna måste visa civilkurage och stå upp för de värden som vårt samhälle präglas av. Folkpartiets Johan Pehrson nämner inte ordet förebyggande verksamhet överhuvudtaget i artikeln och det beskriver väl den utvecklingen som folkpartiet har haft under senare år. Man har gått från ett socialliberalt parti till att bli ett parti som kräver hårdare straff och hårdare regler. Folkpartiet fortsätter att bekräfta sin utveckling och fiskar i svarta vatten. Om folkpartiet skall fortsätta att åka land och rike runt så måste man redovisa sina källor och inte beskriva en situation som inte är sann för att bekräfta ökade anslag till polis och rättssystem. Massmedia har också ett stort ansvar i dessa frågor, man skall inte ge dessa krafter mer publicitet än de förtjänar. Vänsterpartiet tar avstånd från nazister och andra odemokratiska krafter i samhället. Varje gång de visar sitt tryne skall vi bemöta dem. Men vi tror inte på den vägen som folkpartiet vill att vi skall vandra.
Nicklas Franzén gruppledare (V)

Dela den här sidan:

Kopiera länk