Övrigt

Sveriges kapitalister tar hjälp av EU

De svenska kapitalisterna är väl medvetna om att de har ett hundraprocentigt stöd för sina krav i det nyliberala Europaprojektet, kallat EU!
För “vanligt” folk har EU-medlemsskapet enbart medfört nackdelar, för kapitalet däremot enbart fördelar! Sverige kan inte längre föra en politik med sociala förtecken, det sätter EU-domstolen stopp för. Se bara hur den svenska alkoholpolitiken urholkats allt mer, någon social dimension finns snart inte kvar.
Det som nu står på agendan är de svenska fastighetskapitalets angrepp på allmännyttan. Fastighetsägarna har gått till EU-domstolen och krävt att den svenska sociala bostadpoitiken skrotas till förmån för en marknadsliberal politik som i första hand gynnar dem själva. Man kräver att hyrorna i allmännyttan ska chockhöjas enbart för att de själva ska kunna sätta “marknadsanpassade” hyror, den sociala dimensionen, nämligen att bostaden ska vara en social rättighet försvinner därmed.
På alla områden går EU kapitalägarna till mötes. Den konkurrensutsättning som EU kräver är ingenting annat än att sätta löntagarna under en allt starkare press. Ohälsotalen har också ökat dramatiskt med EU,s nyliberala krav. Arbetsmarknaden har blivit allt mer otrygg, inga mänskliga offer verkar vara för stora när det gäller att tillfredställa kapitalägarna. Svenska folket har i flera EU-val visat vad de tycker om denna politik genom att nära nog bojkotta EU-valen. Någon legitimitet till EU ges därmed inte! Klarar inte EU av att ge unionen en någorlunda rättvis social dimension kommer EU-projektet att röna samma öde som en gång Sovjetunionen! Tålamodet hos Europas folk börjar tryta, bägaren hotar svämma över!

Dela den här sidan:

Kopiera länk