Övrigt

Problemet är inte styrningen, problemet är modellen i sig.

Nyköpings kommun har nyligen gjort en utvärdering av Beställar och-utförarmodellen.
Vänsterartiet har drivit och driver frågan om ett avskaffande av Beställar och- utförarmodellen. Kommunfullmäktige gav Kommunstyrelsen i uppgift att analysera modellens styrkor och svagheter. Resultatet är föga förvånande. Vänsterpartiet har stärkt sin uppfattning efter utvärderingen.

Analysen visar att många medarbetare inte vet vem som egentligen styr verksamhten, är det nämnden eller Kommunstyrelsen?

Många ledamöter sitter både i nämnder och Kommnstyrelsen, vilket kan innebära att man blandar i hop sina roller. I nämnden är man beställare i KS sitter man i produktionstyrelsen.

Vänsterpartiet har hela tiden hävdat att Beställar och- utförarmodellen motverkar en helhetsyn. En helhetsyn som krävs för att komma till rätta med de brister som finns i styrningen.

Vi medverkar självklart till förbättringar av styrningen, men menar att det är inte styrningen i sig som är bristande eller oklar det är själva styrmodellen.

Att åtgärda de brister som öppenbart finns i dag, blir inderekt ett avskaffande av Beställar och- Utförarmodellen.

Dela den här sidan:

Kopiera länk