Övrigt

Varför privata pigor men inte kommunalarbetare?

För mig är det obegripligt, men det finns kanske någon som kan förklara varför vi har råd med ökade orättvisor men inte med mer rättvisa?
I förslaget till valplattform föreslår Vänsterpartiets partistyrelse en rejäl satsning på fler jobb inom kommuner och landsting. Skälen är två. För det första menar vi att den offentliga sektorn måste tillåtas växa för att klara sysselsättningen. För det andra finns det ett skriande behov inom välfärdssektorn. Vården behöver fler sköterskor, förskolan behöver fler förskolärare och barnskötare, och skolan behöver fler pedagoger, hemtjänsten fler undersköterskor.

Det vet alla som har sina barn i skolor och förskolor, alla som behöver hjälp i hemmet och alla som någon gång behövt vård och omsorg till sig själv eller någon anhörig.

När Vänsterpartiet då går ut och föreslår att den offentliga sektorn ska få växa, avfärdas våra förslag som fullkomligt orealistiska. Detta trots att offentlig sektor förlorat 150 000 anställda sedan början av nittiotalet!

Högerblocket, inklusive Junilistan, vill istället ha skatteavdrag för s. k. hushållsnära tjänster. Var och en av oss ska kunna köpa hushållsnära tjänster för 100 000 kronor och kunna få tillbaka hälften genom ett skatteavdrag. Borgarna tycks ändå ha insett att det inte är så många som kommer att ha har råd att nyttja dessa pigtjänster, då de enbart avsatt en miljard för ändamålet. Det blir en ganska liten klick på cirka 20 000 personer som pengarna kommer att räcka till och kanske är det inte fler som har råd att anställa en egen piga?

För det stora flertalet vore det betydligt vettigare om vi alla gemensamt är med och betalar, via skatten, för de välfärdstjänster vi kan alla någon gång i livet behöver.

Vad jag inte kan förstå är resonemanget om att det skulle vara mindre bra för samhällsekonomin om vi tar ett gemensamt ansvar. Varför det skulle vara bättre om jag som gammal själv tvingas köpa min hemtjänst och därefter gör ett skatteavdrag, än att jag får hjälp med det jag behöver via den kommunala hemtjänsten?

Dela den här sidan:

Kopiera länk