Övrigt

Ge tandvården högkostnadsskydd

Det är öppenbart att vi måste hitta en lösning för framtidens tandvård. Det är inte värdigt ett välfärdssamhälle att människors samhällsklass syns i munnen. Precis som sjukvård i övrigt bör tandvården ges ett högkostnadsskydd.
Folkhälsoinstitutet visar i en ny undersökning att det är fem gånger vanligare med dålig tandhälsa bland människor med ekonomiska svårihgheter, jämfört med de som inte har det dåligt ställt.

Ekonomiska skäl är den viktigaste orsaken till att människor med behov av tandvård ändå väljeratt avstå.

Staten stöd till tandvården är för litet samtidigt som priserna sedan avregleringen ökat mycket kraftigt. Detta märks i tandvårdspatienternas plånböcker och dessvärre genom uteblivna besök hos tandläkaren. Mellan 1999-2003 ökade priserna i tandvården med hela 55 procent. Det är inte konstigt att allt fler patienter tvingas åka till andra länder för att besöka tandläkaren. Tidigare har det varnats för att många tandläkare lämnar Sverige. Nu verkar dock många patienter följa deras exempel till följd av tandvårdens upptrissade priser. Det kan inte vara rimligt.

Vänsterpartiet vill i grunden förändra tanvårdssystemet. Det viktigaste ården måste bli billigare för patienterna. Vänsterpartiet vill därför att tandvården ska föras in under samma högkostnadsskydd som sjukvården. Dagens mångfald av system borde ersättas med ett enhetligt.

Detta är dock som alla kan förstå en kostsam historia som tar tid att genomföra. Det nya tandvårdssystemet bör därför införas stegvis under sju år. Vänsterpartiet vill börja med att förlänga den avgiftsfria barn- och ungdomstandvården till 25 år. Därefter är det dags att gå vidare med högkostnadsskydd för de resterande åldersgrupperna.

Vänsterpartiet har en överenskommelse med regeringen om att inleda en tandvårdsreform 2007. Vi kommer att göra allt för att det inte ska bli en halvmesyr. För att inte högkostnadsskyddet ska utnyttjas på tt otillbörligt sätt så måste kostnader oc prissättning vara reglerade och enhetliga.

Privattandläkarna har kallar Vänsterpartiets förslag för en “avvecklingsplan för privattandvården”. Det är en grov misstolkning av vad vi vill göra. Faktum är att det är ganska förvånande att privatttandläkarna blir så upprörda av att Vänsterpartiet vill satsa iljarder på tandvården eftersom vi är bekymrade över att så många inte har råd att gå till tandläkaren. Det vittnar om en bristande insikt om att många människor har svårt att betala tandvårdens höga kostnader. Vi menar vidare att den förebyggande tandvården måste prioriteras. Tandvården bör på sikt förläggas i anslutning till primärvården för att effektivt kunna arbeta med sambandet mellan tandhälsa och andra sjukdomar som exempelvis diabetes och stroke.

Vänsterpartiet vill se en satsning på kvalitetsutveckling inom tandvården med riktlinjer för behandling och material samt ökad samverkan med hälso- och sjukvården. En obligatorisk garanti för utförda arbeteten inom tandvården ska införas och ett förbud mot mot dispens för amalgamfyllningar till barn.

Även om det är angeläget med ett enhetligt och billigt system för alla medborgare så måste man inse att det kommer att ta några år att få ett sådant system på plats. Därför är det nödvändigt att vissa grupper med allvarliga tandhälsoproblem redan nu ges ökade subventioner. Två sådana grupper är personer med reumatiska sjukdomaroch personer med ätstörningar. Dessa måste få ökad subvention av tandvården redan innan det föreslagna hökostnadsskyddet träder i kraft.

Dela den här sidan:

Kopiera länk