Övrigt

Den borgerliga alliansen frestar med gammal sur skåpmat!

Den borgerliga alliansen påstår sig vilja få fart på Sverige, men då duger det inte med redan prövade, odugliga recept!
Den borgerliga alliansen påstår sig vilja få fart på Sverige, men då duger inte redan prövade recept! Att det ska vara så svårt att begripa att utan efterfrågan fås ingen tillväxt. Att ytterligare skära ned för sjuka, arbetslösa och pensionärer ökar minsann inte efterfrågan i samhället, tvärt om. Att skapa fler “slit och slängjobb”, där arbetskraften kan ställas på gatan vid minsta motgång leder heller inte framåt.
Alla de här tokåtgärderna har redan prövats nere på kontinenten med ett förödande resultat. Se bara på Tyskland, visserligen är det socialdemokrater som klämt åt gamla, sjuka och arbetslösa med de mest vansinniga nedskärningar som genomförts under modern tid, men det katastrofala resultatet hade blivit det samma med en borgerlig regering, de hade nämligen samma recept! Den nyliberala ultrakonservativa politiken har gjort fem millioner tyskar arbetslösa. Den tyska ekonomin har gått i stå och denna usla politik vill “Allians för Sverige” pracka på oss också. Det är en politik som enbart och allenast gynnar den besuttna klassen i samhället och leder till än värre motsättningar mellan de som har och de som gjorts utfattiga!
Ett samhälle måste väl ändå vara till för alla, annars rämnar det med oöverskådliga konsekvenser som följd. Klyftorna måste minskas, inte ökas på!
Vinsterna måste därför fördelas betydligt jämnare än vad som görs i dag. Att våra hoparbetade pengar till stor del i dag används för börsspekulation, för att få “pengar att alstra pengar” är rent av kriminellt! Pengarna ska cirkulera i samhället inte i börskasinot!

Dela den här sidan:

Kopiera länk