Usch – inte politik nu igen…

Hur når man folk som inte vill höra? Jag har några i min bekantskapskrets som är borgerliga. Naturligtvis vill jag veta hur de resonerar och i förlängningen kanske påverka åt det håll jag tycker är rätt.

Men det är oftast tvärstopp! ”Börja inte med det där nu igen…”

Jag VET att en del av deras åsikter bygger på felaktiga föreställningar om hur kommunen fungerar och framför allt vad den här majoriteten beslutat respektive den borgerliga. Men de vill inte lyssna.

Det är sett i ett större demokratiskt perspektiv obehagligt om det politiska samtalet anses ”jobbigt” och inte önskvärt. Det hör till bilden att jag –  numera – försöker vara mer inlyssnande och mindre dogmatisk än tidigare.

Vad är det som vi – egentligen – grundar vår politiska åsikt utifrån? Ideologi? Egoism? Personval? Mindre frågor (återvinningscentralers placering osv)…eller vadå?

Vi har valår 2014. Det är faktiskt ett politiskt val. Och det är svårt komma ifrån att prata politik då – eller?

Håkan Johansson

Du gillar kanske också...

7 svar

 1. Lotten Båvik skriver:

  Möter ibland detsamma och för mig känns det så konstigt eftersom det mesta i livet påverkas av den politik som förs både lokalt och nationellt. Jag tycker ju dessutom att politik är kul. Det jag märkt är att ibland är det bäst att inte ”prata” politik utan ett generellt samtal om vår verklighet om omvärld. Det blir ofta politiskt utbyte och då kan jag lyfta vår politik och ibland gör jag inte det men märker att jag sår tankar och öppnar för en dialog på sikt. Är också orolig för att det ses som ”fult” att prata politik. Om bara vi som är aktiva på olika sätt pratar politik så har vi ett stort demokratiskt underskott.

  Lotten Båvik

 2. Jan-Ulf Andersson skriver:

  Håkan och Lotten
  Bland mina vänner som jag umgås med och diskuterar politik har vi ett gemensam grundläggande synsätt på samhället och politik. Vi kommer då snabbt inpå ”eländes-beskrivningar” av hur det är i dagens samhälle, det är inte konstruktivt. Jag försöker få igång ideologiska samtal, men lyckas inte! Jag saknar ideologiska diskussioner med andra dels de sommar likartad grundsyn som jag och de som har en helt annan.
  Finns sådana lokala fora och i så fall var”
  /Jan-Ulf

 3. nykoping skriver:

  Håller med er båda! Man kan kan kanske – som Lotten är inne på – ha en annan ingång till en diskussion är det rent ”politiska” ämnet. Kan tänka mig t ex ”Vad är moral”, ”Vad är det för fler med kollektivism” osv osv
  Och Jan-Ulf – nej, det är dåligt med sådana fora såvitt jag vet. Rent generellt är det dåligt med lite mer djuplodande resonemang på de flesta områden tyvärr.

  Håkan Johansson

 4. Jan-Ulf Andersson skriver:

  Håkan
  Kan vi skapa ett ideologiskt debattforum inom vårt parti?
  /Jan-Ulf

 5. Jan-Ulf Andersson skriver:

  Håkan
  Tack jag har flera förslag på teman att starta med.
  /Jan-Ulf