”Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården.”

Citatet kommer från Hälso- och sjukvårdslagen 1982. Är det någon som tycker det blivit annorlunda? Är det rentav så att man kan köpa sig vård före kön idag? Gillar vi det?  Och i så fall – vilka är vi?

Håkan Johansson