Euron är problemet – inte lösningen! Nobelpristagaren Paul Krogman gör upp med den i Europa förhärskande idéen att flera länder levt ”över sina tillgångar” och att det nu krävs hårda åtstramningar.

I Europa betraktas de ekonomiska åtgärderna som vetenskapligt grundade. Fel! Det handlar om ideologi och politik. Och det är märkligt hur snabbt det gick att ”ekonomin” blev viktigare än demokratin med ekonomer som ytterst styrande, t ex i Grekland.

http://www.nytimes.com/2012/02/27/opinion/krugman-what-ails-europe.html?src=tp&smid=fb-share

PS! Washington Post hade en analys med liknande slutsats i förra veckan. Det är lustigt att USA-tidningar kan vara mer skeptiska till ekonomismen än de flesta i Europa!