Vi kan vara nöjda med det samarrangemang vi haft med LO, Arbetarkommunen och ABF första maj. Vädret var precis lagom vilket inte varit fallet många år.
Vi ser fram emot kommande första maj med samma väder.
Vår talare Michael Gustafsson rönte stor uppskattning.