”Anfall är bästa försvar” verkar moderata riksdagsledamöterna Walburga Habsburg Douglas och Peder Wachtmeister ha som sitt rättesnöre i svaret till mig (SN 25/11). Inte en förklaring till varför den moderatledda regeringen väljer att föra en politik som ger mest till dem som redan har mycket.

 Följden är bland annat att antalet fattiga ökat med 146 000 personer under Reinfeldts två första åren vid makten. Sedan den borgerliga regeringen tillträdde har cirka 500 000 personer lämnat a-kassan på grund av regeringens försämringar av arbetslöshetsförsäkringen och chockhöjningar av kostnader för att vara med i facket och a-kassan. Antalet varslade är rekordstort. Förutom de personliga tragedier som drabbar dem som riskerar att bli av med sina jobb och stå utanför a-kassan medför regeringens politik till att lågkonjunkturen förvärras till följd av drastisk minskad köpkraft för de grupper som har det sämst ställt ekonomiskt. En bra arbetslöshetsförsäkring är därför ett centralt inslag i en ansvarsfull ekonomisk politik.
Fastän de ekonomiska förutsättningarna har förändrats kolossalt sedan slutet av september, då budgetpropositionen lades på Riksdagens bord, håller den ­moderatledda regeringen krampaktigt fast vid sin politik. Svenskt Näringsliv, Konjunkturinstitutet, fackföreningsrörelsen, Lars Calmfors (ordförande i Finanspolitiska rådet) med flera har efterlyst att regeringen skall lägga fram ett stimulanspaket för att få fart på ekonomin. Ändå gör regeringen ingenting.
Vänsterpartiet däremot har lämnat en motion till Riksdagen på grund av att den ekonomiska krisen i allmänhet och situationen på arbetsmarknaden i synnerhet på ett påtagligt sätt har förvärrats. Vi föreslår bland annat extra barnbidrag, extra studiebidrag, utökat antal praktikplatser för unga med aktivitetsstöd, ROT – avdrag för miljöförbättrade åtgärder, förbättringar i arbetslöshetsförsäkringar och en förstärkning av statsbidragen till kommunsektorn för att hindra uppsägningar där. Vänsterpartiet är berett att vidta åtgärder för att motverka den snabbt stigande arbetslösheten. Vad gör regeringen?
Elina Linna (v)
riksdagsledamot