Vår eminenta borgerliga regerings senaste påfund är att gå de privata fastighetsägarna till mötes och införa marknadshyror! Marknaden är grym och endast de välfyllda plånböckerna kommer att kunna njuta tillvaron på de attraktiva områdenas gräddhyllor!

 De tunna plånböckerna förvisas till de betonggrå förorterna. Segregationen fullbordas, bara och allenast de välbeställda kommer ha råd att bo i attraktiva områden, normalinkomsttagarna göre sig icke längre besvär, de ska inte tro att det finns någon social rättvisa, rent av jämlikhet, bara marknadens kalla sorteringsmaskin ska gälla även för hemmets härd! De privata fastighetsägarna jublar, bockar och tackar för den fina gåvan!
Så här ser krass klasspolitik ut när den är som värst! Det sociala kittet eroderar!
Rolf Dahlén