Att pressa och jaga de arbetslösa är huvudstrategin i regeringen Reinfeldts så kallade jobbpolitik. Sänkt ersättning från a-kassan, hårdare krav på att söka jobb överallt i landet från första dagen och fler tillfälliga, otrygga anställningar är huvudingredienserna i denna politik.

Det är en hänsynslös och oansvarig politik på många sätt. Särskilt hänsynslös är den mot landets många deltidsarbetslösa – vilka nästan uteslutande är lågavlönade kvinnor.
För deltidsarbetslösa kommer de nya reglerna att bli särskilt orimliga. På TV4:s Nyheterna den 2 maj berättade en kvinna, som är ensamstående förälder, om den absurda situation hon hamnat i. Hon har äntligen fått ett fast jobb i sin hemkommun. Då jobbet endast är på 75 procent måste hon deltidsstämpla för att få ekonomin att gå ihop. För att bli berättigad till det uppmanas hon av arbetsförmedlingen att söka jobb i hela landet och i alla branscher. Arbetsförmedlingen har till och med uttryckligen uppmanat henne att söka tillfälliga jobb på annan ort.
Detta är inte arbetsförmedlingens fel, regelverket ser ut på det sättet och det är politiska beslut som styr. Det är därför ynkligt att varken arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin eller statsminister Fredrik Reinfeldt ställde upp och försvarade regelverket när det aktuella fallet debatterades i morgonsoffan dagen efter TV4:s reportage. Istället satt en riksdagsledamot för moderaterna och menade att "så här är det ju inte tänkt att det ska fungera". Då måste man ju fråga sig hur det annars är tänkt?
Den stora gruppen deltidsarbetslösa, i dagsläget åtminstone 250 000 personer, befinner sig redan i en extremt utsatt situation. De både vill och kan arbeta heltid, men arbetsgivarna erbjuder bara jobb på deltid. De allra flesta deltidsarbetslösa finns inom typiskt kvinnodominerade arbetaryrken: i handeln, vård och omsorg, hotell- och restaurang och städbranschen. Att hitta en lösning på deltidsproblemet är alltså i allra högsta grad en jämställdhetsfråga.
Att ställa krav på att den som får ersättning från a-kassan också aktivt ska söka jobb är en självklarhet. Men det måste finnas en helhetssyn på arbetsmarknadspolitiken där samhället tar sin del av ansvaret, och de krav som ställs på individen ska stå i proportion till vad som är möjligt och rimligt. Att, som regeringen nu gör, pressa deltidsarbetslösa att flytta och byta jobb löser inte problemet med deltidsarbetslösheten. För det krävs lagstiftning som ger alla som önskar det rätt till jobb på heltid. En sådan lagstiftning har såväl LO som vänsterpartiet länge krävt. Ett lagförslag var på gång att förhandlas fram av den förra röd-gröna majoriteten inför valet, men förkastades av den borgerliga regeringen.
Regeringens hårdare krav på arbetssökande kommer att skapa mycket oro och problem för alla arbetslösa, men de deltidsarbetslösa kommer att drabbas extra hårt. De riskerar att hamna i en kniptång där de kan tvingas välja mellan fasta jobb på deltid och tillfälliga jobb på heltid. Mellan att bo kvar i sin hemkommun och ha ett varaktigt jobb eller att flytta runt och jaga efter fasta heltidsjobb som kanske inte ens erbjuds i de branscher där de kan få jobb.
Det är tydligt att vi har fått en regering som helt saknar jämställdhetsperspektiv på politiken, och som är helt likgiltig inför kvinnors helt legitima krav på rimliga arbets- och levnadsvillkor.

JOSEFIN BRINK
Riksdagsledamot samt arbetsmarknadspolitisk talesperson, v

ELINA LINNA
Riksdagsledamot Sörmlands län, v

LOTTA JOHNSSON FORNARVE
Distriktsordförande, v