Elina Linna höll ett mycket bra anförande på Stora Torget fredagen den 8/9.