Övrigt

Sex timmars arbetsdag inom vård-och omsorg

Vänsterpartiet vill införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön inom vård och omsorgsyrkena. Det måste vara möjligt att för både kvinnor och män att kunna kombinera ett heltidsarbete med föräldraskap och fritid utan att slita ut sig. Under den gångna mandatperioden beslutade vi Rödgröna om Rätt till heltid med deltid som möjlighet först inom vård- och omsorgsområdet. Idèn har överallt mötts av positiva reaktioner, men många säger att vi orkar inte arbeta heltid.

Att arbeta med människor är nog det mest stimulerande men det kräver också mycket av personalen så väl fysiskt som psykiskt. I dag ser vi många kvinnor, jag det är främst kvinnor inom vårdområden som har en mycket hög arbetsbelastning som medför stress. Det leder i dag till ökad sjukfrånvaro vilket är oroande. Det är dessutom så att det fortfarande 2014 är kvinnor som främst tar ansvar för hemarbetet. Så ser det ut. Det är inte ok, så vi vill gå vidare.

Sex timmars arbetsdag är en reform för bättre livskvalitet för alla, det leder till större jämställdhet, minskad ohälsa och kan vara ett sätt att komma åt problematiken med delade turer. Vi är övertygade om att det kommer att leda till att våra medarbetare orkar utföra sitt arbete och samtidigt ha energi kvar till sitt privatliv. Alla reformer kostar men det kommer också att ge hälsovinster och förbättrad arbetsmiljö och kostnaden för sjuktalen kommer att minska. Vi vill starta upp det som en pilotverksamhet som kommer att följas och utvärderas.

Liksom vår satsning på Heltid med deltid som möjlighet är det här en fråga om att våga satsa på Nyköpings kommun och våra medarbetare. Vi vill gå i framkant för nya lösningar som gör vår kommun till en mer attraktiv arbetsgivare och locka fler att arbeta inom de viktiga men ändå svårrekryterade området som vård och omsorg.

40 timmarsveckan infördes 1970. Det är dags att gå vidare. Det finns exempel på både kommuner och företag som i dag genomför sex timmars arbetsdag. Vi skall se och lära av goda exempel, kan dom så kan väl även Nyköping!

Nicklas Franzèn

Kommunalråd (V)

Linn Mårtensson

Ordförande Vänsterpartiet Nyköping

Dela den här sidan:

Kopiera länk