Övrigt

Feministisk satsning!

Feministiskt inriktade satsningar

Vänsterpartiet startade i november 2013 en nationell feministisk offensiv som kallas Nya vågen. Vi har identifierat ett antal huvudområden där vår feministiska politik gör skillnad. Bland annat stärka stödet till kvinnojourer och införa ett statligt grundstöd till kvinnojourerna. I dag ser förutsättningarna för kvinnojourerna olika ut i olika kommuner. I värsta fall tvingas de hela tiden söka tillfälliga projektpengar för att kunna bedriva sin verksamhet för utsatta kvinnor och deras barn. Även en satsning inriktad på offentlig sektor och förlossningsvård, för att säkerställa en trygg och säker förlossning för såväl mamma som barn och partner.

Några av Vänsterpartiets nationella krav har vi redan genomfört här i Nyköping. Under den senaste mandatperioden har V varit delaktig i att HBT-certifiera delar av kommunens verksamheter. Hbt står för homo- bi och transpersoner. Hbt-certifieringen handlar om att synliggöra och granska samhällsnormer och de konsekvenser som normerna ger. Målet är att all kommunal verksamhet skall genomföra utbildningen. Rätt till heltid med deltid som möjlighet är ett projekt som påbörjats i den offentliga verksamheten och som kommer fortsätta under 2014. Skola, vård och omsorg är kvinnodominerade yrkesgrenar och därför drabbas främst kvinnor ekonomiskt av deltidsarbete och korta vikariat.

Dela den här sidan:

Kopiera länk