Övrigt

“Stadsparken”….

Nyköping har Nyköpingsån som stadspark. Och nu ska parken utvecklas ytterligare. Hur ska vi bäst utforma parken i Åkroken? Och hur ska vi bäst förvalta den gamla Konsthallen och marken runt omkring? Men det gäller också att inte tappa helheten. Parken sträcker sig ju ända från Harg ner till hamnen.

Stora insatser har gjorts under årens lopp. Den största är att försöka se till att det går att gå utmed båda sidorna av ån hela vägen. Sedan har vi t ex hängbron i Hållet och upprustningen vid Tovastugan plus gångbron vid Bryggeriet.

På måndag kommer kommunstyrelsen att ge kommunkontoret i uppdrag att göra ett utvecklingsprogram för Nyköpingsån. Här kommer alla medborgarförslag som kommit in att tas med i arbetet förstås.

Ett spännande jobb. Åkroken vet jag kommer bli bra utifrån det material som finns, men hur tar vi bäst vara på fastigheten Slottsvakten 3, dvs området runt gamla Konsthallen? Det finns en rad möjligheter. Ska bli kul att se…

Håkan Johansson

Dela den här sidan:

Kopiera länk