Idag den 1 april lämnade Staffan Folke och Nicklas Franzén in en överklagan till Länsrätten av kommunstyrelsens beslut angående beslutet om Kuggnäs

Formellt gäller överklagandet att kommunstyrelsen har överträtt sina befogenheter i ekonomiska frågor. KS har delegation att fatta besslut upp till ca 4,3 miljoner men avtalet med Kuggnäs gäller 7 miljoner.

Vi har också begärt att Länsrätten ska stoppa eventuella åtagande i frågan från kommunen tills ärendet är fastställt.

Vi hoppas naturligtvis att vi får rätt i frågan.