Två nya motioner har lämnats in till nästa fullmäktige av Staffan Folke och Nicklas Franzén.

Båda handlar om hur vi ska kunna spara energi.

I den första kräver vi att kommunen byter alla lampor i den yttre och inre miljön till lågenergi lampor. Visserligen kommer detta att kosta pengar men på mycket kort tid kommer kommunen att spara åtsklligt i lägre elräkningar. Dessutom visar vi andra offentligha aktörer att Nyköping går före.

I den andra kräver vi satsningar på så kallade lågenergihus. Tekniken går att använda både i nybyggnation och vid renovering av gamla hus.

Vi siktar naturligtvis på att båda blir tillstyrkta och att de inte blir liggande som vissa motioner.