Övrigt

V reserverade sig mot pensionssystemet!

Snälla Göran, vänsterpartiet reserverade sig när borgare och ”sossar” bakom ryggen på svenska folket genomdrev det nya pensionssystemet 1994! De fem såta ”ATP-förstörarpartierna” höll hemliga möten till vilka v-taleskvinnan i pensionsgruppen, Ulla Hoffmann, inte kallades!

 Under dessa möten beslöt borgare och ”sossar”
att, trots att ATP-systemet fungerade alldeles utmärkt, skrota detta
pensionssystem till förmån för ett börsspekulationssystem! Därefter
lade man locket på!
Vårt nya pensionssystem är djupt orättvist mot,
framför allt kvinnor i offentlig tjänst, och skapar varje år tusentals
nya ”fattigpensionärer”! Varje år avräknas 1,6 procent innan någon
uppräkning alls görs. När ”Bromsen” slår till och sänker pensionerna, i
stället för att höja avgiften så att pensionerna hålls värdesäkrade,
kommer det nya orättvisa pensionssystemet att avslöja sig inför hela
svenska folket! ATP-fonderna dränerades dessutom på runt 250
milliarder! Vänsterpartiet har ingen del i detta skammens politiska
rävspel, tvärtom har v protesterat kraftfullt i riksdagen varje år mot
denna blocköverskridande neslighet mot det svenska folket!
För att
du, Göran Andersson, (och andra) ska veta vad du skriver om
rekommenderar jag Ulla Hoffmanns bok ”Som en skänk från ovan”, förre
generaldirektören för Riksförsäkringsverket, K G Schermans bok;
”AP-Fonden, ”Bromsen” och din pension”, då skulle du ha mer på fötterna!
Slutligen,
”fattigpensionärer” tillhör adertonhundratalet, icke tvåtusentalet. Det
är en skam för ett rikt land som vårt att en stor del av våra
pensionärer ska vara utlämnade till ”välgörenhet”!
Rolf Dahlén


Saxat ur Sörmlands Nyheter

Dela den här sidan:

Kopiera länk