Övrigt

Sälj inte ut hyresrätter!

Bostadsminister Mats Odell deklarerade att stopplagen som hindrar utförsäljning av allmännyttiga bostäder försvinner från och med halvårskiftet. Som redskap för att undvika boendesegregation är hyresrätten en viktig upplåtelseform. Vad händer i Nyköping nu? Vilka är den borgerliga fempartikoalitionens plan för hyresrätten i Nyköping? Går ideologiskt styrda utförsäljningar före omtanken om dem som behöver en hyresrätt?

Bostadsbyggandet i Nyköping har tagit fart. Blandade upplåtelseformer är ett viktigt inslag. Bostäder är också en social rättighet inte endast en marknadsvara. Vi måste fortsätta att ställa krav på en mångfalld av upplåtelseformer vid nybyggnadtion. Att sälja ut hyresrätter medför en segregation i bostadspolitiken som drabbar de sämst ställda i samhället.

Förutom stopplagen har den borgerliga regeringen kraftigt försämrat villkoren för nybyggnation av mindre lägenheter och hyresrätter. Det är ytterligare ett skäl att måna om de hyresrätter som finns inom det kommunala bostadsbolaget. Detta när förutsättningarna för produktion av hyresrätter försämras.

En sak vet vi med säkerhet: ska Nyköpingshems fastighetsbestånd omvandlas till bostadsrätter är det de centralt belägna lägenheterna som blir aktuella först. Har man inte råd att betala för en bostadsrätt kan man inte bo centralt. Vilken väg vi väljer att gå i Nyköping blir avgörande för många människors boendesituation.

Majoriteten i Nyköping vill inte kommentera saken. Men de högst politiskt ansvarige måste väl ha någon principiell uppfattning om hyresrätten? Kan vi vänta oss en utförsäljning av centralt belägna hyresrätter i Nyköping: eller som i tidigare moderata budgetförslag i kommunen, en försäljning av Nyköpingshem?

Vår ståndpunkt är klar och tydlig: vi måste värna hyresrätten.

Nicklas Franzèn (V)

Urban Granström (S)

Dela den här sidan:

Kopiera länk