Övrigt

Arbete är grunden för all välfärd

Full sysselsättning är inte längre det främsta målet för den ekonomiska politiken. Istället är det en EU-anpassad nyliberal politik som gäller. Den leder med automatik till högre arbetslöshet och gör att arbetsgivarna kan hålla lönerna nere, luckra upp anställningsskyddet och öka de tidsbegränsade anställningar

Sverige och värden har aldrig varit rikare. Vi producerar mer än någonsin, och stora företag gör större vinster än någonsin, men samtidigt ökar fattigdomen och orättvisorna. De rikas konsumtion tär hårt på jordens resurser. Att klyftorna växer är ingen natur lag. Nej det är en utveckling som har politiska orsaker och det går att förändra. Full sysselsättning är inte längre det främsta målet för den ekonomiska politiken. Istället är det en EU-anpassad nyliberal politik som gäller. Den leder med automatik till högre arbetslöshet och gör att arbetsgivarna kan hålla lönerna nere, luckra upp anställningsskyddet och öka de tidsbegränsade anställningar. Det sätter press också på de arbetslösa. Den offentliga sektorn, det vill säga vår gemensamma sektor Skolorna med alldeles för många elever i förhållande till lärare eller vården där för många patienter stuvas på för få personal eller förskolor där en kvalitets höjning skulle komma med automatik om fler personer anställdes och

Polisen med alla dessa ouppklarade brott det är mycket kränkande för dem som blir drabbade.

Att omvandla utgifter för arbetslöshet till jobb i offentlig sektor är en vinst för hela samhället. Att dessutom en arbetstidsförkortning med sikte på sextimmarsdag med bibehållen lön för exempelvis vårdbiträden och undersköterskor, det skulle helt klart vara välgörande.

Vi som har jobb och arbetar så att vi bränner ut oss vi måste dela med oss till dem som knäcks av att de inget arbete har! Den offentliga sektorn är den bästa motorn i utvecklingen mot ett solidariskt samhälle. Arbete är grunden för all välfärd. Arbetslöshet och nedskärningar i välfärden har urholkat systemet. Det är huvudorsaken till att klyftorna ökar, människor slås ut och situationen för barn i utsatta familjer förvärras. Det partiet som jag representerar och som mitt hjärta blöder för har under den gångna mandatperioden arbetat för att kommuner och landsting skall få mer pengar för att kunna anställa mer personal och avskaffa lönediskriminering av kvinnor. Den viktigaste uppgiften som vi står inför just nu är valet -06. Där måste största mängden krut offras på att se till så att borgarna inte får bilda regering igen, vi mins vad som hände sist Sverige har inte repat sig än

Dela den här sidan:

Kopiera länk