Övrigt

Motion om Karl-Bertil Jonssons julafton

I en tid då konsumtion är dygd och ära är att jobba över tills tiden kan mätas i antal antideppresiva man kunnat proppa i sig, tvingas många människor till ett liv helt utan förvärvsarbete, där varje krona måste vändas, helst två gånger, innan minsta inköp kan göras.
Arbetslöshetsdebatten fokuserar nästan uteslutande på a-kassa, trots att även de som uppbär försörjningsstöd tillhör en mycket utsatt grupp. Med depressioner och turer till kronofogden som följd tvingas dessa gång på gång förödmjuka sig i hopp om att samhället ska låta dem betala mat och hyra en månad till. Problemen för denna grupp, och särskilt de familjer där barn ingår, förstärks förstås automatiskt av övriga samhällets julförberedelser.

Julen är barnens högtid. Det är något alla kan enas om. Ändå tvingas många föräldrar vända sig till yrkor och andra frivillighetsorganisationer för att åtminstone kunna unna sig och sina barn någonting extra till helgerna. Frågan är varför. Dräglig levnadsstandard borde faktiskt innebära att också samhällets svagaste grupper, åtminstone en gång om året, tillåts göra mer än att bara överleva.

Flera kommuner, bland andra Karlskrona och Staffanstorp, har redan infört extra bistånd till julen och vår kommun borde vara en av dem.

Vänsterpartiet yrkar:

Att, inför julen, extra bistånd utgår till uppbärare av försörjningsstöd med 500 kr per vuxen, och 300 kr per barn.

Dela den här sidan:

Kopiera länk