Övrigt

2,5 millioner kräver upprättelse!

2,5 millioner människor i vårt land, långtidssjukskrivna, arbetslösa, förtidspensionärer och pensionärer, alla offer för ett nyliberalt ekonomiskt system vars enda uppgift är att göra de rika ännu rikare, har fått nog!
2,5 millioner människor i vårt land, långtidssjukskrivna, arbetslösa, förtidspensionärer och pensionärer, alla offer för ett nyliberalt ekonomiskt system vars enda uppgift är att göra de rika ännu rikare, har fått nog! 2,5 millioner i utanförskap och med ständigt sänkta nivåer i transfereringssystemen, som år efter år urholkar denna grupps köpkraft och gör dem fattigare och fattigare, för att de rika ska kunna samla allt mer rikedomar i sina lador, denna nya underklass börjar nu få nog av orättvisorna!
Det var socialdemokratin som startade upp detta skräckkabinett, borgerligheten tackade och fortsatte “systemskiftet, den enda vägens
politik” genom att fullt ut implimitera denna nyliberala ekonomiska modell i vårt land. Systemet är oerhört berikande för den ekonomiska överklassen, men en tradgedi för de många människorna och kan bara upprätthållas med hjälp ifrån en devot medelklass!
Nu begär den borgerliga “Alliansen” förtroende för att få fortsätta med denna destruktiva samhällsmodell, som bara ökar på orättvisorna och klassklyftorna i samhället. Nu vill man dra åt tumskruvarna än hårdare på den underklass man tillsammans med socialdemokraterna varit med om att tillskapa. Nu ska man skära än mer i välfärssystemen som för många är livsuppehållande. Inga offer verkar vara för stora när det gäller att skapa ökad orättvisa i samhället.De riktigt rika verkar aldrig bli mätta. Girighet heter detta virus! Vi, i underklassen börjar tappa tålamodet, det måste bli ett slut på denna omvända “Robin Hood politik”. Det börjar så smått att “dåna uti rättens krater”!

Dela den här sidan:

Kopiera länk