Övrigt

Glöm inte plånboken när du går till doktorn

Är du sjuk och saknar pengar kan du tvingas vända i dörren när du besöker Caremas närsjukvård i Värmland. Det är konsekvensen av de regler som Carema infört i bl.a. Kristinehamn och Säffle. En ordning som vi inte vill ha i Sörmland.
Vänstrepartiet har länge varnat för att plånboken kommer att bli avgörande om patienterna ska få vård eller inte om borgerligheten får makten. Nu har våra farhågor blivit verklighet. Vårdbolaget Carema som på uppdrag av Värmlandslandstinget driver hälso- och sjukvårdsverksamhet stoppar nu patienter som inte kan betala för sig. En nyordning som landstingsrådet Catarina Segersten Larsson (m) dessutom tycker är en bra idé. Hon anser dessutom att det är en ordning som borde vara rimlig även inom landstingens egna verksamheter. Varken Caremas företrädare eller landstingsrådet Catarina Segersten Larsson är oroade över att betalningskravet är ett brott mot hälso- och sjukvårdslagen. Där slås det nämligen fast att alla har rätt till en god vård på lika villkor över hela landet. Krav på att lagen gäller först efter erlagd betalning finns inte. Vi kommer osökt att tänka på den ”skämtteckning” där brandmannen högst upp i stegen vid det brinnande huset frågar sin kollega om man tar kreditkort innan han hjälper den nödställde ut. Tyvärr hotar nu skrattet att fastna i halsen.
Vi menar att nuvarande landstingsledning och Carema har missuppfattat sitt uppdrag. Uppdraget är inte att kassera in pengar utan uppdraget är att ge en god vård på lika villkor.

Förutom allvarliga konsekvenser för patienter som inte kan betala är vi oroade för den situation som hälso- och sjukvårdspersonalen försätts i. Den grund som all hälso- och sjukvårdspersonal vilar på utgår ifrån att alla människor ska behandlas lika, utifrån behov och inte utifrån betalningsförmåga. Det gör att man oundvikligen hamnar i ett etiskt dilemma där kraven från ledningen ställs mot den egna yrkesmoralen. Och vem kommer att få ta ansvar om en avvisad patient avlider eller förvärras i sin sjukdom pga. att man avvisats?

Mot bakgrund av det inträffade i Värmland har därför en fråga ställts till vårdminister Ylva Johansson. Vi undrar om hon mot bakgrund av Caremas agerande kommer att vidta några åtgärder. Dessutom kommer vi att driva på för att få reglerna om betalningskrav prövade i relation till hälso- och sjukvårdslagen.
Slutligen konstaterar vi att ”En allians för Sverige” visat sitt rätta ansikte på ytterligare ett område. Större skillnader mellan människor där behov underordnas ekonomisk förmåga är borgerlighetens variant av välfärd. Är det verkligen en framtid att se fram emot?

Elina Linna (v), riksdagsledamot, Nyköping
Monica Ekström (v), Oppositionsråd Landstinget i Värmland

Dela den här sidan:

Kopiera länk