Styrelsen

Ordförande

Helena Dahlström

h.alice.dahlstrom@gmail.com

Vice Ordförande

Ulrica Wirven

ullis68@hotmail.com

Sekreterare

Håkan Johansson

hakan.t.johansson@gmail.com

Kassör

Per Andersson

per.andersson.2@nykoping.se

Ledamot

Lotten Båvik

lotten.b72@gmail.com