Länk till programmet: Vänsterpartiet Nyköping, Handlingsprogram 2019-2022