Nicklas Franzén
e-post
Kommunalråd och Gruppledare
Ledamot i Kommunstyrelsen
Ledamot i Kommunfullmäktige
Ersättare i Lokala Säkerhetsnämnden

Linn Jonsson

Ersättare i Kommunstyrelsen
Ledamot i Kommunfullmäktige

Ulrica Virvén

Ledamot i Socialnämnden

Helena Dahlström
e-post
Ordförande Vänsterpartiet Nyköping
Förste vice ordförande i Vård- & Omsorgsnämnden
Ordinarie ledamot i Nyköpings Vattenkraft AB
Andra ersättare i Kommunalfullmäktige
Per Andersson
Ersättare i Vård- & Omsorgsnämnden
Ordinarie ledamot i Valnämnden
Johannes Andersson
Vice ordförande i Vänsterpartiet Nyköping
Vice ordf Miljönämnden
Ersättare i Barn- och ungdomsnämnden
Håkan Johansson
e-post
Ordinarie ledamot i Bygg- & Tekniknämnden
Förste ersättare i Kommunfullmäktige
Ordinarie ledamot i Utbildnings-, Arbetsmarknads- & Integrationsnämnden

Conny Jakobsson
Första vice ordförande i Kultur & Fritidsnämden
Lotten Båvik
Första vice ordförande i Barn- & Ungdomsnämnden
Ledamot i Kommunfullmäktige
Curt Ohlson

Ersättare i Kultur & Fritidsnämden
Christel Flinkenberg
Ersättare i Utbildnings-, Arbetsmarknads- & Integrationsnämnden
Thomas Lenninger
Ersättare i Bygg- & Tekniknämnden
Ordinarie ledamot i arvodeskommittén
Lotta Krüger
Ersättare i Nyköpingshems styrelse
Monica Jernström
Ersättare Socialnämnden