Fullmäktige och nämnder

Nicklas Franzén
e-post
Kommunalråd och Gruppledare

Ledamot i Kommunstyrelsen

Ledamot i Kommunfullmäktige

Ersättare i Lokala Säkerhetsnämnden

Linn Jonsson

e-post

Ersättare i Kommunstyrelsen

Ledamot i Kommunfullmäktige

Sandra Falkhäll
e-post
070-4551999
Förste vice ordförande Miljönämnden
Ledamot i Socialnämnden
Ledamot i Valnämnden
Ledamot i Sörmlands sparbank
Ersättare i Nyköpingshem

Ulrica Virvén

Ledamot i Socialnämnden
Vice ordförande i Vänsterpartiet Nyköping
Helena Dahlström
e-post
070-7489821

Ordförande Vänsterpartiet Nyköping
Förste vice ordförande i Vård- & Omsorgsnämnden
Ordinarie ledamot i Nyköpings Vattenkraft AB

Andra ersättare i Kommunalfullmäktige

Per Andersson
Ersättare i Vård- & Omsorgsnämnden
JohannesAndersson

Vice ordf Miljönämnden
Ersättare i Barn- och ungdomsnämnden

Håkan Johansson
e-post
070-5228165
Ordinarie ledamot i Bygg- & Tekniknämnden
Förste ersättare i Kommunfullmäktige
Ordinarie ledamot i Utbildnings-, Arbetsmarknads- & Integrationsnämnden

Conny Jakobsson
Första vice ordförande i Kultur & Fritidsnämden
Lotten Båvik
Första vice ordförande i Barn- & Ungdomsnämnden

Ledamot i Kommunfullmäktige

Curt Ohlson
070-2145142
Ersättare i Kultur & Fritidsnämden
Christel Flinkenberg
Ersättare i Utbildnings-, Arbetsmarknads- & Integrationsnämnden
Thomas Lenninger
Ersättare i Bygg- & Tekniknämnden
Lotta Krüger
Ersättare i Nyköpingshems styrelse
Monica Jernström

Ersättare Socialnämnden

Ersättare i Vård- & Omsorgsnämnden