Vänsterpartiet Nyköping fick ny styrelse på årsmötet 22 januari. Ny ordförande är Helena Dahlström, aktiv medlem lokalt sedan många år men är också vice ordförande i partiets Sörmlandsdistrikt. Hon är också vice ordförande i kommunens Vård- och Omsorgsnämnd.