– En våldtäkt är en våldtäkt är en våldtäkt.

http://www.vansterpartiet.se/v-fattar-att-lagen-maste-andras/

– Vi vill ta bort kravet på tvång och/eller våld i brottsbalkens bestämmelser om våldtäkt och ersätta den med en samtyckes-skrivning. Grunden för straffansvar avseende våldtäkt blir således frånvaron/utevaron av ett samtycke.

Det här säger Jonas Sjöstedt. Borde vara självklart!