”Stadsparken”….

Nyköping har Nyköpingsån som stadspark. Och nu ska parken utvecklas ytterligare. Hur ska vi bäst utforma parken i Åkroken? Och hur ska vi bäst förvalta den gamla Konsthallen och marken runt omkring? Men det gäller också att inte tappa helheten. Parken sträcker sig ju ända från Harg ner till hamnen.

Stora insatser har gjorts under årens lopp. Den största är att försöka se till att det går att gå utmed båda sidorna av ån hela vägen. Sedan har vi t ex hängbron i Hållet och upprustningen vid Tovastugan plus gångbron vid Bryggeriet.

På måndag kommer kommunstyrelsen att ge kommunkontoret i uppdrag att göra ett utvecklingsprogram för Nyköpingsån. Här kommer alla medborgarförslag som kommit in att tas med i arbetet förstås.

Ett spännande jobb. Åkroken vet jag kommer bli bra utifrån det material som finns, men hur tar vi bäst vara på fastigheten Slottsvakten 3, dvs området runt gamla Konsthallen? Det finns en rad möjligheter. Ska bli kul att se…

Håkan Johansson

Du gillar kanske också...

7 svar

 1. Håkan Norén skriver:

  Den nytillkomna parkytan i kvarteret Åkroken är 400 kvm (Knappt två radhustomter) så det kommer naturligtvis att gå åt stor tanke- och planeringsmöda att hitta på verksamheter och planteringar för att fylla ut detta. Så det är bra att du mobiliserar alla krafter, Håkan!

 2. Conny Jakobsson skriver:

  Jag tror det blir mycket bra det där. En förhållandevis stor park ner mot och efter å-sidan ner till bron ett litet mysigt torg med frodig grönska och växlighet samt bostadshus förhoppningsvis hyresrätter och parkeringsgarage i källaren. ”Det är tre önskningar i ett!” Men då behöver man också se över nästa kvarter som ser ut som ett slum område.

  • Håkan Norén skriver:

   Stor??? Har du aldrig tittat plankartan.

   • Håkan Norén skriver:

    PS. Vem önskar p-garage i Åkroken utom politiker som har svårt att tänka om? Hyresrätter kan du glömma. För att inte bryta mot kommunallagen om subventionering av privata företag måste den blivande exploatören betala min 1,5 milj kr per lägenhet. Utöver detta den normala produktionskostnaden, en gissning på ca 25000 kr/kvm. De hyrorna har nog ingen råd att betala.

 3. nykoping skriver:

  Jo – det som TILLKOMMER är inte så mycket. Men det är kv Åkroken som helhet det handlar om.

 4. Håkan Norén skriver:

  Nu har man på planen lagt in den allra första delen Åpromenaden. Man kan ju inte räkna in det som funnits över ett århundrade. Det är ju inte det ”riktiga” kvarteret Åkroken.

 1. 17 augusti, 2013

  […] ”Stadsparken”…. […]