Sverige är det enda land i Europa som som inte har något icke-kommersiellt alternativ på bostadsmarknaden. Jo – du läste rätt! Det är så.

I hela övriga Europa finns ett icke-kommersiellt  alternativ, dvs företag som utan vinstintresse bygger och hyr ut ibland under marknadspriser, vilket gör att vanligt folk kan bo även i attraktiva områden.  I många länder finns system för att få fram bostäder för framför allt låginkomsttagare. Så icke i Sverige.

I alla länder – utom Sverige – har man begärt undantag från EU:s konkurrensregler för att kunna ha detta icke vinstdrivna alternativ.

Vi har av tradition haft begreppet ”allmännyttan” i Sverige för att försöka garantera ett vettigt boende för alla oavsett plånbok. Det har den borgerliga regeringen avskaffat år 2011.

Vill vi ha det så?

 

Håkan Johansson